Ads 468x60px

LIKE PLEASE IN OUR FACEBOOK PAGE

VOV TV VIETNAM

VOV TV
Watch live here

  CLICK ON THE IMAGE VOV TO WATCH LIVE


http://vov.vn/RadioPlayer.aspx?c=vovtv
 VOV TV is a nationwide television channel owned and operated by Voice of Vietnam (VOV / Vietnamese: Đài Tiếng nói Việt Nam), the state-owned radio (and television) broadcaster.

 VOV TV một kênh truyền hình trên toàn quốc thuộc sở hữu và điều hành bởi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV / Việt Nam: Đài Tiếng says Việt Nam), các đài phát thanh nhà nước (truyền hình) đài truyền hình.